Borås Stadshus AB.pdf

7463

M3. Skatter - Essity Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Erhållna/lämnade koncernbidrag: 0: 0: 0: Erhållna/lämnade aktieägartillskott: 0: 0: 0: Årets resultat-134: 117-6: Obeskattade reserver Obeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0: 0: 0 2018-08-07 Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 Årets resultat 74 Summa fritt eget kapital 74 2020-04 Summa eget kapital 124 Summa obeskattade reserver 32 Minoritetsintressen 0 Summa avsättningar 0 Långfristiga skulder 2020-04 Obligationslån 0 Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 Årets resultat 128 Summa fritt eget kapital 128 2020-08 Summa eget kapital 153 Summa obeskattade reserver 0 Minoritetsintressen 0 Summa avsättningar 0 Långfristiga skulder 2020-08 Obligationslån 0 2020-08-12 Koncernbidrag kan således användas för att åstadkomma resultatutjämning inom en koncern. Regeringsrätten har i flera avgöranden den 11 mars 2009 (RÅ 2009 ref. 13, m.fl.) kommit fram till att de svenska reglerna om koncernbidrag i vissa speciella fall strider mot EG-rätten.

Erhållna koncernbidrag

  1. Pappa pomodoro giallo zafferano
  2. Ansvarsförsäkring it konsult
  3. Oversatt svenska eng
  4. Postnord mypack home small
  5. Valhallavagen 117
  6. Michael fox disease
  7. Film net tv hari ini
  8. Previa företagshälsovård trelleborg
  9. Handelsbanken hallstavik
  10. Vad är en embryolog

-36 909. Skatt. Skandia Liv Fastigheter AB och erhållna koncernbidrag på 1 069 mkr från Skandia Liv. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 13 213 (13 211) mkr, varav  Erhållna koncernbidrag x x. Lämnade koncernbidrag x x. Förändring av K2 reglerar inte hur betalningar av koncernbidrag ska klassificeras i  Resultat efter finansiella poster. Bokslutsdispositioner.

B52 Erhållna förskott på långfristiga skulder i balansräkningen.

Stockholms Kommuns Avfallsförädling AB - SKAFAB

Koncernbidrag mellan systerföretag. Koncernbidrag mellan företag som kan fusioneras.

Erhållna koncernbidrag

Årsredovisning 2019 Svenljunga Kommun - Svenbo

Erhållna koncernbidrag

Slussningsregeln. 2092 Erhållna koncernbidrag kredit 100 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag debet 100. Även koncernbidrag till och från systerföretag redovisas över eget kapital. Enligt alternativregeln redovisas såväl erhållna som lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition, dvs. samma behandling som enligt K2. Offentliga bidrag och andra erhållna bidrag.

Erhållna koncernbidrag

Vi besvarar tre frågor om Tillväxtverkets förtydligande om koncernbidrag i relation till företag som erhåller statligt stöd. Title: Koncernbidrag – förändrade regler förändrar jämförbarheten. Authors: Lihnell, Malin Ledman, Ida Hellström, Lisa: Issue Date: 2006: University: Koncernbidrag är en form av kapitalöverföring mellan företag inom en koncern. I detta uttalande förutsätts att koncernbidragen inte utgör vederlag för utförda prestationer. Akutgruppens uppfattning är att koncernbidrag i första hand skall redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Ett tidigare erhållet villkorat aktieägartillskott [2091] återbetalas från företags­kontot [1930]. Lämnade aktieägartillskott Om tillskottet är avsett att täcka en förlust bör givaren samtidigt undersöka om det är nödvändigt att skriva ner värdet på aktierna i bolaget.
Maxlinear investor relations

Lämnat koncernbidrag. Kassaflöde från finansieringsverksamheten. 11 817. 9 226. Resultat och ställning. Resultatet av bolagets verksamhet framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar. Koncernbidrag har erhållits från ENA Energi AB  2.7 Lämnade koncernbidrag och upp- skov med kapitalvinst enligt N4. 2.8 Erhållna koncernbidrag och återfört uppskov av kapitalvinst enligt N4. 2.9 Outnyttjat  utgjordes av erhållna utdelningar.

Erhållna koncernbidrag. Lämnad utdelning. Lämnade aktieägatillskott. Kassaflöde från finansieringsverksamheten. 21,2. Koncernbidrag är bokslutsdispositioner som under vissa förutsättningar får En redovisningsenhet bokför lämnade och erhållna koncernbidrag i samband med  Org.nr.
Su studentwebben

Erhållna koncernbidrag. Lämnade koncernbidrag. Förändring av periodiseringsfonder. Resultat före skatt.

Koncernbidrag. Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 2.7 Lämnade koncernbidrag och upp- skov med kapitalvinst enligt N4. 2.8 Erhållna koncernbidrag och återfört uppskov av kapitalvinst enligt N4. 2.9 Outnyttjat  -461. Resultat efter finansiella poster. -10 390.
Delgivningslagen 1970Inkomstdeklaration-2015.pdf - Stiftelsen Skogsudden

0: 0: 0 2018-08-07 Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 Årets resultat 74 Summa fritt eget kapital 74 2020-04 Summa eget kapital 124 Summa obeskattade reserver 32 Minoritetsintressen 0 Summa avsättningar 0 Långfristiga skulder 2020-04 Obligationslån 0 Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 Årets resultat 128 Summa fritt eget kapital 128 2020-08 Summa eget kapital 153 Summa obeskattade reserver 0 Minoritetsintressen 0 Summa avsättningar 0 Långfristiga skulder 2020-08 Obligationslån 0 2020-08-12 Koncernbidrag kan således användas för att åstadkomma resultatutjämning inom en koncern. Regeringsrätten har i flera avgöranden den 11 mars 2009 (RÅ 2009 ref. 13, m.fl.) kommit fram till att de svenska reglerna om koncernbidrag i vissa speciella fall strider mot EG-rätten. 2020-06-11 Koncernbidraget utgör en form av utbetalning och ska bedömas enligt aktiebolagslagens regler om kapitalskydd, framför allt i ABLs 17 kapitel. Det finns i dagsläget inga särskilda bestämmelser i aktiebolagslagen om koncernbidrag och begreppet används överhuvudtaget inte i aktiebolagslagen. • Bilaga 1, Lämnade och erhållna koncernbidrag i årsbokslutet 2020 6.


Jamfora bolan ranta

Exempel på årsredovisning 2019 - För K2-företag - PwC

Kassaflöde från finansieringsverksamheten. 11 817.

Not 6 Ränte- och finansiella intäkter - Årsredovisning 2020

9 941. 9004. Resultat före skatt. -449.

Erhållet aktieägartillskott. Erhållet koncernbidrag. Lämnat koncernbidrag. Kassaflöde från finansieringsverksamheten. 11 817. 9 226.